همایش ها
1397/11/6 شنبه
دانشگاه پیام نور مرکز اراک:
همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده

.

 

نحوه ثبت نام کارگاه ها و پنل ها:

 http://conference.pnu.ac.ir/markazi-socialpat

تاریخ های برگزاری کارگاه ها و پنل ها:

14 و 15 اسفند ماه سال 1397

تماس با دبیرخانه همایش : 09911783285


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ