پژوهش
1397/12/19 يكشنبه
در جلسه شورای پژوهشی:
18 عنوان پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،این جلسه با حضور رئیس محترم دانشگاه،معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضا صبح روز یکشنبه 19 اسفند در سالن جلسات حوزه ریاست تشکیل شد. در این جلسه تعداد 10 طرح پژوهش،4مورد پاداش مقاله،یک مورد گزارش پایان طرح و 3مورد درخواست برگزاری کارگاه علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ