زمان انتخاب واحد،حذف و اضافه و شروع كلاسهاي دانشجويان دانشگاه پيام نور

انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه پيام‌نور از از 18 شهريور ماه شروع و تا روز 28 شهريورماه ادامه دارد.

حذف و اضافه دانشجويان از 22 مهرماه آغاز مي‌شود و تا روز 29 مهرماه ادامه دارد.

شروع كلاس‌ها در اين نيمسال از تاريخ اول مهر ماه 1391 خواهد بود و مهلت ثبت نمرات ميان ترم توسط اساتيد در مقطع كارشناسي تا تاريخ 18 دي ماه 1391 و در مقطع كارشناسي ارشد تا 21 بهمن ماه 1391 تعيين شده است.

ثبت‌نام و انتخاب واحد براي ورودي‌هاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي اين دانشگاه از اول تا هفتم مهرماه انجام خواهد شد.

ثبت‌نام و انتخاب واحد براي ورودي‌هاي جديد دكتري رسمي اين دانشگاه از 28 تا 30  شهريور ماه است و امتحانات پايان ترم نيز از 16 دي ماه 1391 آغاز مي‌شود و تا 9 بهمن ماه 1391 ادامه دارد.

نكته: مدت زمان انتخاب واحد هر دانشجو ۷۲ ساعت بعد از زمان تعيين شده براي دانشجو مي باشد.

 خطاهاي سيستم  در زمان ورود به قسمت انتخاب واحد:

 حداقل واحد قابل اخذ در ترم رعايت نشده است

دليل اين خطا اين است كه بايد حداقل ۵ واحد انتخاب كنيد. در هر صورت به خطاي نمايش داده شده توجهي نكنيد و در همان حال چند دقيقه صبر كنيد تا ليست دروس انتخاب واحد برايتان نمايش داده شود و انتخاب واحد خود را انجام دهيد.

  سر ترم شما در ترم جاري توليد نشده است

اين خطا نيز به دليل ثبت نكردن سرترم رشته شما در سايت گلستان توسط مركز مي باشد كه براي رفع اين مشكل بايد با مركز خود تماس و يا به انجا مراجعه كنيد تا مشكل شما را رفع نمايند.

 نكات قابل توجه در انتخاب واحد:

مسئوليت عدم رعايت پيشنياز و سقف واحد حتي در صورتي كه سيستم به دانشجو اخطار ندهد به عهده دانشجو مي باشد و دانشجويان موظف به رعايت آن هستند و دانشجويان ملزم به رعايت اين بند مي باشند. (پيش نياز ها و هم نياز ها در قسمت ليست ارائه دروس ذكر شده اند) 

نكته:دانشجويان ترم آخر بشرط فراغت از تحصيل مي توانند بدون رعايت پيش نياز ها و هم نياز ها انتخاب واحد نمايند.

 دانشجوياني كه سنوات تحصيلي آنان به پايان رسيده حق انتخاب واحد ندارند و براي تعيين تكليف خود به كارشناس رشته مراجعه نمايند.

 سنوات تحصيلي مجاز براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند حداكثر ۱۲ نيمسال و براي سايرين ۲۰ نيمسال مي باشد.

 حداكثر تعداد واحد قابل اخذ در ترم جديد بر اساس معدل ترم قبل شما مي باشد.

 *  ملاك انتخاب واحد دانشجويان  معدل ترمي نيمسال دوم ۹۱-۹۰ مي باشد.

 دانشجوياني كه به هر دليل ( اعم از مرخصي تحصيلي عدم حضور در كل امتحانات ترم قبل و ) فاقد معدل ترم قبل مي باشند , انتخاب واحد خود را بر اساس معدل آخرين ترم تحصيلي خود انجام دهند.

 

 دانشجوياني كه بدهي شهريه دارند ، منوهاي ثبت نام برايشان غيرفعال مي باشد و امكان انتخاب رشته ندارد. بعد از واريز شهريه ۴۸ الي ۷۲ ساعت زمان لازم است تا منوهاي ثبت نام برايشان فعال شود

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.