انتشار ششمين شماره نشريه استاني دانشگاه پيام نور استان البرز
ششمين نشريه ماهنامه علمي،ترويجي دانشگاه پيام نور ويژه نامه شعر بلوچ منشر شد.

فهرست:

-تاريخچه شعر وادبيات منظوم بلوچي
-ليكو در ادبيات مردمي بلوچستان
-گزيده اي از دوصد ليكو
-سخني درباره دوبيتي يا سيتك
-شعر امروز بلوچ
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.