آزاد
1397/2/18 سه‌شنبه مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت پیام نور البرز خبر داد: نشست مشترک با موضوع همکاری اساتید و اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر دربخش آموزشهای آزاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد دوست مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت پیام نور البرز خبر داد:
نشست مشترک با موضوع همکاری اساتید و اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر دربخش آموزشهای آزاد و ارتباط با صنعت در دفتر کارآفزینی و ارتباط با صنعت برگزار گردید.

وی افزود: در این جلسه به تشریح و معرفی آیین نامه ها ی مرتبط در بخش های آموزش آزاد ، کارآفرینی و ارتباط با صنعت صورت پرداخته شد.ضمنا در رابطه با بهره مندی اساتید مدعو توانمند جهت فعالیتهای بیشتر در هر دو مجموعه تبادل نظر صورت گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ