دانشگاه پیام نور واحد طالقان:

ریاست:جناب آقای دکتر فریبرز احمدی دهکاء
نشانی: شهرستان طالقان ،شهرطالقان -شهرک سازی- دانشگاه پیام نور واحد طالقان
تلفن مستقیم (دفتر ریاست):44725951
دور نگار(دفتر ریاست):44725992
واحد آموزش(مستقیم): 44725952
واحد آموزش(فکس): 44725950
واحد فارغ التحصیلان:44725993
پیش شماره:(026)
نشانی الکترونیک:
taleghan.alborz.pnu.ac.ir

رشته های فعال:

مقطع کارشناسی: الهیات،حقوق ،آب و هوا شناسی،جغرافیای طبیعی ،ژئو مورفولوژی،مدیریت جهانگردی،مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی،مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)،مهندسی کشاورزی
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما