دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت
ریاست:جناب آقای دکتر یاوری 
نشانی: ماهدشت،خیابان بی بی سکینه،بلوار اردیبهشت
 تلفن:5-37311934                
دور نگار:37306623
پیش شماره:(026)
نشانی الکترونیک:
mahdasht.alborz.pnu.ac.ir

رشته های فعال:

مقطع کارشناسی: الهیات،حقوق،روانشناسی،علوم سیاسی ،مترجمی زبان،حسابداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت دولتی،مدیریت صنعتی،ریاضیات و کاربردها،مهندسی صنایع،علوم کامپیوتر،مهندسی کشاورزی
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما