مراجعه حضوری دانشجویان جهت پیگیری امور فارغ التحصیلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 می باشد
در ضمن
جهت تسریع در صدور گواهینامه موقت صدور دانشنامه و چگونگی روند کار فارغ التحصیلی خود می توانید از طریق پست الکترونیک
alborz.fareghotahsilan@albpnu.ac.ir  با مسئول فارغ التحصیلان استان البرز  در ارتباط باشید.
تماس با مسئول فارغ التحصیلان استان البرز -آقای بازگیر 1017

تماس با مسئول فارغ التحصیلان مرکز کرج - خانم فتاح پور 1135