كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اخبار


قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج

 

 

مديريت

جلسه هماهنگي درس كاروزي با استاد  خانم نجاران 22/1/91 ساعت 15/11-45/9 .شماره تماس استاد 9126728299

عمومي پايه و فني و مهندسي و انساني

برنامه كلاسي درس فارسي با استاد جناب آقاي اشكوريان روزهاي شنبه و يكشنبه برگزار ميگردد. جهت اطلاع از برنامه كلاسي به سايت البرز  به نشاني http://alborz.pnu.ac.irمراجعه نماييد. ضمنا سايت الزاما به صورت مستقيم از نوار آدرس باز ميشود و از مراجعه به Google  خودداري فرماييد.

علوم تربيتي-مشاوره

كلاس درس پروژه كار عملي گروه 9 با استاد  سركار خانم ناهيد پور يكشنبه 20/1/91 ساعت 15/15-45/13 برگزار ميگردد.قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي

كلاس فوق العاده هوا و اقليم شناسي گروه 2  با آقاي جليليان تاريخ 26/12/90 ساعت 30/15-30/11  برگزار مي گردد.

 
قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج

 

رشته حسابداري

برنامه كلاسي مباحث جاري گروه هاي 3 و 4 به روز پنجشنبه ساعت 19-45/15 با استاد اسماعيلي منتقل يافت.اولين جلسه برگزاري 25/12/90 ميباشد.

رشته حقوق

برنامه كلاس درس حقوق تجارت 4 با استاد دكتر خورشيدي روزهاي دوشنبه ساعت 11-30/9 .اولين جلسه 28/1/91

علوم اجتماعي

آدرس ايميل استاد موسوي جهت هماهنگي درس كارورزي1  : 

t.mousavi56@gmail.com

مديريت

جلسه هماهنگي درس كاروزي با استادان دكتر دويني 19/1/91 ساعت 30/15 و خانم دكتر  مرتجعي 22/1/91 ساعت 10 .آدرس  ايميل استاد مرتجعي n_mortegi@yahoo.com

مهندسي كشاورزي

كلاس درس شيمي آلي رشته هاي علوم صنايع غذايي و شيلات به صورت برنامه اوليه برگزار ميگردد و برنامه ادغام منتفي شد.صنايع غذايي 30/15-30/11 و شيلات 15/11-8قابل توجه دانشجويان رشته فيزيك

كليه كلاسهاي خانم بهادر روز چهارشنبه تاريخ 24/12/90 برگزار نمي گردد.

 

قابل توجه همه دانشجويان درهمه رشته ها

تتمامي كلاس هاي دانشگاه در روز سه شنبه 23/12/90 از ساعت 2 بعداز ظهر تعطيل مي باشد.


قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي

كلاس درس بيوشيمي خانم طالبي 24/12/90 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته شيمي

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي دكتر پور هروي 24/12/90 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري مديريت

كليه كلاسهاي استاد خانم آذر روز سه شنبه 23/12/90 برگزار نمي گردد.

 

 

 


قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج

 

علوم اجتماعي

كلاس درس جامعه شناسي روستايي با استاد جناب اقاي رجبي 24/12/90 برگزار نميگردد.

علوم تربيتي

كليه كلاسهاي استاد سركار خانم دكتر عليپور (معاونت آموزشي) چهارشنبه 24/12/90  برگزار  ميگردد.

مهندسي كشاورزي

كليه كلاسهاي درسي بيو تكنولوژي خاك و ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي با استادان مكي زاده و  تقي زاده چهارشنبه 24/12/90 برگزار نميگردد.ضمنا اولين جلسه كلاسي درس آمار و احتمالات گروه 2 چهارشنبه  24/12/90 با استاد افتخاري ساعت 19-45/15 برگزار ميگردد.

مديريت و حسابداري و اقتصاد

كلاس درس پروژه مديريت بازرگاني گروه 4 با استاد جناب آقاي ابوالقاسم  سه شنبه 23/12/90 ساعت 15/11-45/9 برگزار ميگردد.ضمنا دانشجويان لازم است كه فلش به همراه خود داشته باشند.شماره تماس استاد جهت هماهنگي 09125698029

كليه كلاسهاي استاد سركار خانم نجاتي فردا سه شنبه 23/12/90 برگزار نميگردد.قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي

كليه كلاسهاي آقاي ساداتي روز دوشنبه 22/12/90 تشكيل
 

نمي گردد.


 


قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

·    كليه كلاسهاي استاد آقاي جوادي روز جمعه تاريخ 19/12/90 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري و مديريت

·    كليه كلاسهاي آقاي فرماني تاريخ 25/12/90 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي

كلاس جبراني درس آفات و بيماريها استاد خانم پرهيزگار  روز دوشنبه15/12/90 ساعت 30/15-30/11  برگزار مي گردد.


ساعت درس تجارت الكترونيكي از ساعت 30/17-45/15  به ساعت 13-30/11 انتقال يافت.

ساعت درس رياضي مهندسي استاد آقاي دوست حسيني از ساعت 30/17-45/15  به ساعت 13-30/11 انتقال يافت.

 

قابل توجه دانشجويان رشته رياضيات و آمار و علوم كامپيوتر سنتي

كليه كلاسهاي خانم پروانه اميرزاده روز دوشنبه تاريخ 22/12/90 تشكيل نمي گردد.

 

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت و علوم اقتصادي كارشناسي ارشد

كليه كلاسهاي خانم دكتر پاسبان تاريخ 25/12/90 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته كشاورزي

درس بيولوژي خاك استاد خانم مكي زاده تاريخ 24/12/90 تشكيل نمي گردد.

درس ماشينها و تجهيزات زراعي استاد دكتر تقي زاده تاريخ 24/12/90 تشكيل نمي گردد.

درس آمار و احتمالات گروه 2 استاد  افتخاري روز چهارشنبه 24/12/90 ساعت 19-45/15 تشكيل مي گردد.

قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج

مهندسي كشاورزي
آزمونهاي ميان ترم دروس با استاد خانم دكتر ربيعي به شرح ذيل ميباشد:
*- امتحان ميان ترم گياهان آبزي تا ص 113 تاريخ 22/12/90
*- امتحان ميان ترم اندازه گيري و ارزيابي مرتع فصلهاي 5 و 6 و 7 جزوه تاريخ 21/1/91
*- امتحان ميان ترم رابطه دام و مرتع تا ص 85 و نيازمنديهاي نوشيدن آب فصل 6 تاريخ 28/1/91
*-كليه كلاسهاي استاد با دامچي در تاريخ 21/1/91 تشكيل نميگردد.جبراني 18/1/91.همچنين كليه كلاسهاي استاد در تاريخ 23/1/91 برگزار نميگردد. جبراني 20/2/91 و كليه كلاسهاي استاد در تاريخ 24/12/90 تشكيل نميگردد. جبراني 27/2/91
فني و مهندسي
كلاس درس شيمي عمومي 1 با استاد آقاي مويد محسني جمعه 26/12/90 برگزار نميگردد.
كلاس درس تجارت الكترونيك با استاد خانم غزنوي جمعه 26/12/90 برگزار نميگردد
هنر و كتابت
*-كليه كلاسهاي استادان خانم منصوري و شريفي در تاريخ 25/1/91برگزار نميگردد.جبراني 18/1/91 برگزار ميگردد.
حسابداري و مديريت
كلاسهاي جبراني با استاد سركار خانم رستمي پنجشنبه 25/12/90 برگزار ميگردد.

 
مديريت ارشد
*-كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي دكترملكي و جناب آقاي دكتر طالبي به ترتيب پنجشنبه 18/12/90 و جمعه 19/12/90 برگزار نميگردد.
مديريت و حسابداري و اقتصاد
*- كلاس فوق العاده درس حسابداري صنعتي 2 و حسابداري پيشرفته 2 با استاد سركار خانم حوضي 18/12/90 به ترتيب ساعت 15/11-8 و45/15-30/11 برگزار ميگردد.
*-كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي اصغري 23/12/90 برگزار نميگردد. جبراني 29/1/91
مهندسي كشاورزي
*-برنامه كلاسي آزمايشگاه طراحي سيستم هاي آبياري  با استاد سركار خانم جمشيدي به شرح ذيل ميباشد:
چهارشنبه 16/1/91 و30/1/91 و 20/2/91 ساعت 15/11-8
*-ضمنا كلاس درس سازه هاي آبي در تاريخ 3/3/91 برگزار نميگردد. جبراني 20/2/91 ساعت 17-30/15 . همچنين  كلاس درس سيستمهاي آبياري به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد دانشجو به صورت خود خوان ارائه گرديد.
علوم اجتماعي
*-كلاس درس رياضيات همزمان با كلاس درس رياضيات و پايه مقدمات آمار 1 گروه 3 رشته حسابداري و مديريت برگزار ميگردد

برنامه هاي جديد گروه حقوق
آيين دادرسي مدني 2:شنبه ها:15.30-14(20/12-19/1-2/2-16/2-30/2

جزاي اختصاصي 3:شنبه ها:15.30-14آقاي دانشور 20/12-19/1-2/2-16/2-30/2

جزاي اختصاصي1 :شنبه ها :13-11.30 آ قاي دانشور (20/12-19/1-2/2-16/2-30/2

مدني 6:شنبه ها:13-11.30 آقاي آل عقيل 20/12-19/1-2/2-16/2-30/2

مدني 5:شنبه ها:15.30-14 آقاي آل عقيل20/12-19/1-2/2-16/2-30/2

كار تحقيقي 1:شنبه ها .دكتر نيستاني:(26/1-9/2-23/2-6/3)13-11.30

دوشنبه ها :كار تحقيقي 2:آقاي پاكجو:9.30-8 (22/12-21/1-4/2-18/2-1/3 )

دوشنبه ها:متون حقوقي 1 :دكتر فنا زاد :13-11.30(22/12-21/1-4/2-18/2-1/3 )

تجارت 4:شنبه ها :13-  11.30آقاي اسد زاده(26/1-9/2-23/2-6/3)

 
ليست اساتيد پروژه رشته مديريت

رديف
نام استاد
رشته
گروه
تاريخ
ساعت
هماهنگي
1
آقاي مخلص آبادي
مديريت بازرگاني
2
25/12/90
12-10
Mokhlesabadi.h@gmail.com
2
آقاي طهرانچي
مديريت بازرگاني
5
23/12/90
12-10
tehranchi2003@yahoo.com
3
آقاي تيموري
مديريت بازرگاني و جهانگردي
بازرگاني 7 جهانگردي 2
23/01/91
12-8
 
4
آقاي حميدرضا نظري
مديريت بازرگاني
6
22/12/90
13-12
hm.nazari20@gmail.com
5
خانم دهقان
مديريت بازرگاني
12
23/12/90
12-8
 
6
آقاي فرماني
مديريت بازرگاني
3
 
 
farmani.hamid@yahoo.com
7
آقاي ايماني
مديريت بازرگاني
11
25/12/90
18-16
ali.imani.t@gmail.com
8
آقاي ابوالقاسم غلامرضاتهراني
مديريت بازرگاني
4
 
 
Tehrani_bu@yahoo.com
9
خانم فاني
مديريت بازرگاني
1
25/12/90
12-9
Na61fa@yahoo.com
10
آقاي كوهستاني
مديريت بازرگاني
8
23/12/90
18-16
Saeid1356@yahoo.com
11
آقاي نادري
مديريت بازرگاني
9
 
 
Mba_naderi@yahoo.com
12
خانم بهفر نيا
مديريت بازرگاني
10
25/12/90
12-10
Financialmanagerment89@gmail.com
13
خانم سراجي
مديريت صنعتي
2
 
 
 
14
آقاي جعفر زاده
مديريت صنعتي
6
 
 
Behnam_jafarzadeh@yahoo.com
15
امير عباس غلامرضا تهراني
مديريت صنعتي
3
 
 
16
آقاي تلو حسيني
مديريت صنعتي
4
25/12/90
16-14
 
17
آقاي خادمي
مديريت صنعتي
1
 
 
 
18
آقاي هدايتي
مديريت صنعتي
5
 
 
19
آقاي فلاح نژاد
مديريت دولتي
1
 
 
Abas.falah@gmail.com
20
آقاي زرين نگار
مديريت دولتي
4
25/12/90
14-12
pejman.zarrinnegar@yahoo.com
21
خانم مقيم
مديريت دولتي
2
17/1/91
15-13
 
22
آقاي ممدوحي
مديريت دولتي
3
25/12/90
18-16
 
23
خانم احمدي
علوم اقتصادي
1
25/12/90
16-14
ahmadi1626@yahoo.com
24
آقاي دكتر صفوي
علوم اقتصادي
2
23/12/90
30/9-8
25
آقاي دكتر كاظمي
جهانگردي
1
 
 
Kazemi357@yahoo.com
 
 
 

قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج

 

مديريت ارشد

*-كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي دكترملكي و جناب آقاي دكتر طالبي به ترتيب پنجشنبه 18/12/90 و جمعه 19/12/90 برگزار نميگردد.

مديريت و حسابداري و اقتصاد

*- كلاس فوق العاده درس حسابداري صنعتي 2 و حسابداري پيشرفته 2 با استاد سركار خانم حوضي 18/12/90 به ترتيب ساعت 15/11-8 و45/15-30/11 برگزار ميگردد.

*-كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي اصغري 23/12/90 برگزار نميگردد. جبراني 29/1/91

مهندسي كشاورزي

*-برنامه كلاسي آزمايشگاه طراحي سيستم هاي آبياري  با استاد سركار خانم جمشيدي به شرح ذيل ميباشد:

چهارشنبه 16/1/91 و30/1/91 و 20/2/91 ساعت 15/11-8

*-ضمنا كلاس درس سازه هاي آبي در تاريخ 3/3/91 برگزار نميگردد. جبراني 20/2/91 ساعت 17-30/15 . همچنين  كلاس درس سيستمهاي  آبياري به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد دانشجو به صورت خود خوان ارائه گرديد.

علوم اجتماعي

*-كلاس درس رياضيات همزمان با كلاس درس رياضيات و پايه مقدمات آمار 1 گروه 3  رشته حسابداري  و مديريت برگزار ميگردد .قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي

كلاسهاي آقاي بادامچي در تاريخ 21/1/91 تشكيل نمي گردد . جبراني در تاريخ 18/2/91 تشكيل مي گردد.

كلاسهاي آقاي بادامچي در تاريخ 23/1/91 تشكيل نمي گردد و جبراني در تاريخ 20/2/91 تشكيل مي گردد.

كلاسهاي آقاي بادامچي زاده  در تاريخ 24/12/90 تشكيل نمي گردد.جبراني : 27/2/91

امتحان ميان ترم درس گياهان آبزي تا صفحه 113 مي باشد.تاريخ 22/12/90

امتحان ميان ترم درس اندازه گيري و ارزيابي مرتع فصلهاي 5و6و7 جزوه-تاريخ 21/1/91

امتحان ميان ترم درس رابطه دام و مرتع تا صفحه 85 (نيازمنديهاي نوشيدن آب فصل 6 )-تاريخ 28/1/91

 

قابل توجه دانشجويان مهندسي كامپيوتر

            كلاس درس مهندسي نرم افزار1 استاد آقاي مروجي از ساعت 19-30/17  به ساعت 30/15-14  تغيير يافت.قابل توجه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج
 
روانشناسي و علوم تربيتي
كليه كلاسهاي استادان سركار خانم رئيسي و حداديان سه شنبه 16/12/90 برگزار نميگردد.
برنامه كلاسي دروس كاربرد كاميوتر گروه 1 روانشناسي تجميع و گروه 4 سنتي با استاد سركار خانم نيك منش اين هفته جمعه 19/12/90 ساعت 30/15-30/11 و گروه 2 و 3 روانشناسي تجميع با استاد جناب آقاي كشاورز به ترتيب گروه ساعت 15/11- 8 و 30/15-30/11 و كاربرد كامپيوتر در مديريت گروه 5 با استاد سركار خانم اميد ساعت 13-30/11 در گوهر دشت برگزار ميگردد.لازم به ذكر است چنانچه دانشجويان تمايل به نصب نرم افزار spss  بر روي سيستم لب تاپ خود هستند ميتوانند سيستم مربوطه را به همراه خود داشته باشند.
مديريت و علوم اقتصادي و حسابداري
جهت اطلاع از گروه پروژه و كارورزي سه شنبه 16/12/90 به گوهر دشت مراجعه نماييد.ضمنا جهت اطلاع از آخرين برنامه به سايت البرز مراجعه شود.
كلاس فوق العاده درس رياضيات پايه و مقدمات آمار 2 با استاد جناب آقاي دكتر دهقاندار شنبه 20/12/90 ساعت 15/11-8 در گوهر دشت برگزار ميگردد.


قابل توجه دانشجويان رشته علوم اقتصادي ارشد و اقتصاد كشاورزي ارشد
·         كليه كلاسهاي دكتر ياوري روزهاي پنج شنبه و جمعه تاريخ 17و18 اسفند ماه برگزار نمي گردد.
·       قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي
·        كلاس درس آزمايشگاه فيزيك1 استاد دكتر ابويي روز پنج شنبه تاريخ 17/12/90 تشكيل مي گردد.در آزمايشگاه قلمستان


قابل توجه دانشجويان رشته شيمي كه درس تئوري شيمي صنعتي 2 را با آقاي زينالي در نيم سال دوم اخذ نموده اند:كلاس فوق در روز چهار شنبه 17/12/90در قلمستان برگزار نمي گردد.
قابل توجه دانشجويان رشته شيمي كه آزمايشگاه فيزيك 1 را در گروه 3 نيم سال دوم اخذ نموده اند، آزمايشگاه فوق در روز يك شنبه 20/1/91ساعت 14-12 در قلمستان برگزار مي گردد.


دانشجويان رشته كامپيوتر

كلاس درس آزمايشگاه شبكه استاد هاشمي در تاريخهاي 15/12 و 22/12 برگزار نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته شيمي كه آزمايشگاه فيزيك 1 را در گروه 3 نيم سال دوم اخذ نموده اند، آزمايشگاه فوق در روز يك شنبه 20/1/91ساعت 14-12 در قلمستان برگزار مي گردد.


قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
·    كليه كلاسهاي استاد آقاي جوادي روز جمعه تاريخ 19/12/90 برگزار نمي گردد.
قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري و مديريت
·    كليه كلاسهاي آقاي فرماني تاريخ 25/12/90 برگزار نمي گردد.
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي
كلاس جبراني درس آفات و بيماريها استاد خانم پرهيزگار  روز دوشنبه15/12/90 ساعت 30/15-30/11 برگزار مي گردد.


قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي
كلاس درس فيزيك عمومي گروه 2 روز دوشنبه تاريخ 15/12/90 برگزار نمي گردد
 
زيست شناسي
كليه كلاسهاي استاد سركار خانم رستمي 15/12/90 برگزار نميگردد.
جغرافيا
كلاس درس هيدرولوژي با استاد جناب آقاي دكتر صفر راد 20/12/90 برگزار نميگردد.


علوم تربيتي و كارشناسي ناپيوسته آموزش و پرورش ابتدايي
كلاس دروس زبان تخصصي رشته هاي فوق با استاد سركار خانم نظر الهويي روزهاي شنبه از تاريخ 19/1/91هر هفته تا پايان ترم به ترتيب رشته  مشاوره ساعت13-30/11 و پيش دبستاني 15/11-45/9 و آموزش و پرورش ابتدايي ساعت 15/15-45/13 برگزار ميگردد.
مهندسي عمران
كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي دكتر نوري 14/12/90 برگزار نميگردد.


هنر وكتابت
كليه كلاسهاي استاد سركار خانم منصوري جمعه 12/12/90 برگزار نميگردد.
مهندسي كشاورزي
كلاس جبر اني درس رياضي عمومي 1 با  استاد جناب آقاي مختاري  در تاريخ 22/12/90 برگزار ميگردد.ضمنا كليه كلاسهاي استادان آقاي دكتر اسيلان ، داكتر ربيعي و دكتر شهرياري چهارشنبه 10/12/90 برگزار نميگردد.
كليه كلاسهاي استاد جباري در تاريخهاي 15 و 17/12/90 برگزار نميگردد.
آموزش زبان انگليسي
كلاس درس طراحي و مسائل يادگيري آموزش با استاد سركار خانم مجد روزهاي يكشنبه هفته هاي 3 ، 6 ، 8 ، 10 ،12 و13  ساعت 15/15-30/11 برگزار ميگردد.
علوم تربيتي
كليه كلاسهاي استاد سركار خانم دكتر عليپور معاون محترم آموزشي (كارآموزي 1گروه 3 پيش دبستاني ، كارورزي 2 گروه 3 پيش دبستاني و پروژه تحقيقاتي گروه 10 مديريت آموزشي ) دوشنبه در گوهر دشت برگزار ميگردد.
حسابداري
كلاس درس مباحث ويژه گروه 3  سه شنبه 9/12/90 برگزار نميگردد
صنايع و مديريت پروژه
كلاس درس اقتصاد مهندسي استاد آقاي مسعودي روز جمعه 12/12/90 برگزار نمي گردد.
حقوق
كليه كلاسهاي استاد سركار خانم سميعي 13/12/90 برگزار نميگردد


قابل توجه دانشجويان مهندسي كشاورزي
·       امتحان درس آزمايشگاه دامپروري – مرغداري و گوشت و بازرسي آن استاد دكتر خادملو 14بهمن ماه به ترتيب ساعت 9-8   و 30/15-30/9   و    12-11
مي باشد.
·       امتحان درس آزمايشگاه خاكشناسي دكتر مختصي 12 بهمن ماه ساعت 10 برگزار مي گردد.


قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر
·         كلاس درس گرافيك كامپيوتري استاد سركار خانم امانتي يكشنبه ساعت 30/15-14 برگزار مي گردد.
·         درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني گروه 3 به علت به حد نصاب نرسيدن دانشجو در گروه 1 ادغام گرديد.
قابل توجه دانشجويان رشته آموزش حرفه و فن
·         كلاس هاي دروس طراحي و مطالعه مسائل يادگيري-تحليل محتواي كتابهاي درسي- خدمات بهداشتي ا و 2 روز دوشنبه تاريخ 8/12/90 برگزار نمي گردد.    

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر
·        درس مباني الكترونيك ديجيتال استاد كاشفي از روز يكشنبه ساعت 30/9-8 به روز جمعه ساعت 30/9-8 تغيير كرد.
 ·        دروس استاد خانم دهقان نيري به اين صورت اصلاح گرديد:
 -         رياضي مهندسي     ساعت     30/15-14
-         معادلات ديفرانسل   ساعت     15/17-45/15

الهيات :
 
كلاس درس اصول فقه 1 با استاد سر كار خانم نوايي 10/12/90 برگزار نميگردد.جبراني 30/1/90 برگزار ميگردد.
 
مديريت
 
جهت مديريت دولتي و بازرگاني ساعت 12-8  هماهنگي كلاس توجيهي درس كارورزي رشته هاي و مديريت صنعتي 15-13 در تاريخ       16/12/90 در محل دانشگاه گوهردشت برگزار ميگردد
 
علوم اجتماعي
 
كليه دانشجوياني كه با استاد باصري درس كار تحقيقي دارند مي بايستي درروز شنبه مورخ 13/12/90 ساعت15-12 با استاد هماهنگي نمايند
 
مهندسي كشاورزي
 
*-كلاس درس مرتعداري با استاد سركار خانم دكتر ربيعي چهارشنبه 10/12/90 ساعت 30/15-30/11 برگزار ميگردد.
*-كلاس درس خاك شناسي گروه 2 با استاد جناب آقاي اميني پور دوشنبه 8/12/90 ساعت 30/15-30/11 برگزار ميگردد.
 
 
كليه دانشجوياني كه دروس عملي مربوط به رشته خود را اخذ نموده اند لازم است كه طبق برنامه كلاسي و گروه مربوطه مندرج در پرينت انتخاب واحد( گزارش 101) در كلاسها حضور يابند. چنانچه شركت در كلاس بر اساس گروهبندي مربوطه نباشد عواقب عدم ثبت نمره عملي و يا ميان ترم بر عهده دانشجوي مربوطه ميباشد.
 
مهندسي كشاورزي (ارشد)
كليه كلاسهاي استاد جناب آقاي دكتر ابراهيمي در تاريخ 4/12/90 برگزار نميگردد.
جغرافيا
كليه كلاسهاي استاد سر كار خانم چهره آرا 6/12/90 برگزار نميگردد.
زمين شناسي
كليه كلاسهاي استاد جناب اقاي مولايي 8/12/90 برگزار نميگردد.
مديريت
كلاس توجيهي درس كارورزي در تاريخ 16/12/90 در ساختمان گوهر دشت ساعت 15-8 برگزار ميگردد.لازم به ذكر است حضور تمامي دانشجويان اخذ كننده درس مربوطه الزامي ميباشد


قابل توجه دانشجويان رشته هاي رياضي و رياضيات كاربردها-آمار و آمار كاربردها-علوم كامپيوترسنتي آموزش رياضي
*كليه كلاسهاي خانم صفوي روزهاي شنبه تاريخ هاي 6/12/90 و 13/12/90 برگزار نمي گردد.كلاسهاي جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.
 
*-رشته مهندسي كشاورزي
كليه كلاسهاي استاد سركار خانم سادات حسيني مورخ 3/12/90 تشكيل نميگردد.
*-رشته حسابداري و مديريت و اقتصاد
كليه كلاسهاي استادان آقايان پاسخي و خانم رستمي 4/12/90 تشكيل نميگردد.همچنين كليه كلاسهاي استاد سركار خانم عرب 2/12/90 برگزار نميگردد.ضمنا كلاسهاي دروس مديرت مالي گروه 4 ، حسابداري و حسابرسي دولتي گروه 3 و حسابداري ميانه 2 در تاريخ 2/12/90 تشكيل نميگردد.
*-رشته روانشناسي و علوم تربيتي
 كلاس درس سمينار گروه 4 با استاد سركار خانم محمدي اين هفته برگزار نمي گردد.جبراني 9/12/90 همان ساعت برنامه تشكيل مي گردد. ضمنا جهت اطلاع از اخرين تغييرات برنامه به سايت البرز به نشاني http://alborz.pnu.ac.ir   مراجعه نماييد

قابل توجه دانشجويان زيست شناسي
-         كلاس درس جانورشناسي2 استاد خانم بيداران تاريخ 1/12/90 برگزار نمي گردد.
-         كلاس درس جنين شناسي استاد خانم فتحي تاريخ 8/12/90 برگزار نمي گردد.كلاس جبراني مورخ 4/2/91 ساعت 15/11-8 برگزار مي گردد.
-         قابل توجه دانشجويان حقوق
-         كلاس هاي استاد آقاي كردي تاريخ 29/11/90 برگزار نمي گردد.
-         قابل توجه دانشجويان ادبيات فارسي
-         كليه كلاسهاي رشته ادبيات فارسي تاريخ 29/11/90 برگزار نمي گردد.
-         قابل توجه دانشجويان گروه رياضيات وآمارو علوم كامپيوترسنتي
-         كلاس درس برنامه سازي پيشرفته روز دوشنبه تاريخ 1/12/90 استاد خانم رنگريز تشكيل نمي گردد.
-      قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي و زمين شناسي
كليه كلاسهاي آقاي احمدي رشته زمين شناسي و خانم وزيري رشته شيمي روز دوشنبه 1/12/90 برگزار نمي گردد.


قابل توجه دانشجويان گرامي كه درس تربيت بدني
1و2را در نيمسال دوم 90اخذ نموده اند
كليه كلاسهاي عملي تربيت بدني1 و2 از فروردين ماه سال آينده (91) برگزار مي گردد 


قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر
·        درس مباني الكترونيك ديجيتال با استاد كاشفي در تاريخ يكشنبه30/11/90تشكيل نميشود.
·        درس شيوه ارائه مطالب علمي فني ومهندسي نرم افزار1با استاد مروجي  در تاريخ يكشنبه30/11/90تشكيل نميشود.جبراني متعاقبا اعلام ميگردد.
·       قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي كشاورزي
·        كليه كلاسهاي دكتر ياوري و دكتر ربيعي روز دوشنبه تاريخ 1/12/90 برگزار نمي گردد
 
 
عناوين دروسي كه تمام يا بيش از نصف سؤالات آنها در نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 خارج از منبع طرح شده بود با ذكر تاريخ وساعت برگزاري آزمون مجدد آنها به شرح ذيل اعلام مي گردد . مقتضي است ضمن توجه به موارد زير دستور فرمائيد اطلاع رساني دقيق و سريع به عمل آيد.
1. نوع آزمون : ريزشي مرحله اول تعريف شود
2. مسير ثبت نام : نيمسال 3902
3..تاريخ ثبت نام : 23/11/90 تا 28/11/90
4. تاريخ امتحان : 30/11/90
4. ساعت امتحان : 9 تا11 صبح
5. فقط دانشجوياني مي توانند در آزمون مجدد اين دروس شركت نمايند كه در امتحان قبلي حضور داشته اند.
سوالات خارج از منبع نيمسال اول 91-90
رديف
كد درس
رشته
كد درس
1
مرغداري
مهندسي توليدات دامي (ناپيوسته)
1411212
2
فيزيك عمومي
كشاورزي(كليه گرايشهاي كشاورزي)
1113111
1113112
3
شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها
كارشناسي ارشد-تاريخ ايران دوره اسلامي
1229079
4
زبان تخصصي (3)
كارشناسي الهيات (فقه و مباني حقوق اسلامي) ومعارف اسلامي – فقه و مباني _ چند بحشي
1220463
5
بزهكاري اطفال
كارشناسي حقوق
1217149
6
مكانيزاسيون كشاورزي
كارشناسي مهندسي كشاروزي (ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون)-چندبخشي
1411115
7
مسائل جواني و نوجواني
كارشناسي علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي ) (مشاوره و راهنمايي )چند بخشي
كارشناسي ناپيوسته امور تربيتي
1211031
1211094
1211427
8
كلام جديد
كارشناسي ناپيوسته تربيت معلم قرآن كريم
كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني وعربي
1220564
1220509
 
مهم :
قابل توجه دانشجويان ارشد رشته حقوق جزا وجرم (وروديهاي 90-89و91-90)
 
كليه دانشجويان وروديهاي 90-89 و 91-90 كه در چارت درسي آنها دروس اضافي ذكر شده ملزم به گذراندن اين دروس مي باشند.
 
لازم به ذكر است در صورت نگذراندن اين دروس هيچ گونه ادعايي از جانب دانشجو پذيرفته نميشود.
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.