فکس
مستقیم
داخلی
طبقه
سمت
واحد
نام و نام خانوادگی
ردیف
32218941
32285000
111-555
6
رئیس
حوزه ریاست
آقای دکتر جلالیان
1
32218939
32218940
700
6
مدیر حوزه ریاست
حوزه ریاست
خانم صنعتی توانا
2
32218939
32218940
444
6
معاون اجرائی
حوزه معاونت
آقای مهندس مصلحی
3
32218939
32218940
600-666
6
مسئول دفتر
حوزه معاونت
خانم حبیبی نیا
4
 
32218953
 
500
5
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت آموزشی
آقای دکتر پایه قدر
5
32218930
32218930
506
5
مدیر آموزش
معاونت آموزشی
آقای حسینی
6
 
32218934
503
5
کارشناس
معاونت آموزشی
خانم رخشانفر
7
 
32218934
502
5
کارشناس
معاونت آموزشی
خانم مهندس دره شیری
8
 
 
504
5
کارشناس
معاونت آموزشی
خانم حسینی
9
32218936
32218950
999
5
رئیس اداره حراست
حراست
آقای گرشاسب زاده
10
 
32218950
513
5
کارشناس حراست
حراست
آقای حسینی بهرمانی
11
 
 
514
5
کارشناس حراست
حراست
آقای رودباری
12
32218932
33- 32218932
400
4
مدیر مالی
مدیریت مالی
آقای سلیمی
13
32218932
33- 32218932
401
4
کارشناس مالی
مدیریت مالی
آقای خلجی
14
32218932
33- 32218932
402
4
مالی دانشجویی
مدیریت مالی
خانم احمدی مقدم
15
32218932
33- 32218932
404
4
کارشناس مالی
مدیریت مالی
آقای گلستانی
16
32218932
33- 32218932
405
4
کارشناس مالی
مدیریت مالی
آقای بهمنی
17
32218932
33- 32218932
406
4
کارشناس مالی
مدیریت مالی
آقای رحمتی
18
32218932
33- 32218932
409
4
کارشناس مالی
مدیریت مالی
خانم حیدری
19
32218937
32285016
460
4
مدیر اداری و منابع انسانی
معاونت اجرائی
آقای جعفری
20
32218937
32218938
447
4
مسئول امور اداری و پشتیبانی
معاونت اجرائی
آقای عبدالمحمدی
21
32218937
32218938
452
4
کارشناس اداری
معاونت اجرائی
خانم بایرامی
22
32218937
32218947
454
4
کارشناس اداری و کارگزینی
معاونت اجرائی
خانم مهدیزاده
23
 
32218947
455
4
کارشناس اداری و کارگزینی
معاونت اجرائی
خانم صادقی
24
 
32218925
777
4
کارپرداز
معاونت اجرائی
آقای شجاعی زاده
24
32219387
32218948
300
3
مدیر پژوهش
پژوهش
آقای دکتر یزدانی
25
 
32401336
303
3
کارشناس پژوهش
پژوهش
خانم اقدم ابش لویی
26
 
 
303
3
کارشناس پژوهش
پژوهش
خانم ناصری
27
32218929
32218929
333
3
مدیر فناوری اطلاعات
رایانه
آقای مهندس  باقری نیا
28
 
32218929
301
3
کارشناس
رایانه
آقای مهندس زارع
29
 
32218929
302
3
کارشناس
رایانه
خانم رحیم زاده
30
 
32218946
310
3
مدیر عمران
عمران
آقای مهندس موذن
31
 
32218946
311
3
کارشناس
عمران
آقای مهندس سیدی پور
32
 
32218928
222
2
مدیر نظارت و ارزیابی
نظارت و ارزیابی
آقای دکتر کرد میرزا
33
 
32218928
220
2
کارشناس
نظارت و ارزیابی
آقای کریمی
34
 
32219376
211
2
مسئول فارغ التحصیلان
معاونت آموزشی
آقای بازگیر
35
 
32219376
210
2
کارشناس فارغ التحصیلان
معاونت آموزشی
خانم رشید
36
 
32219376
210
2
کارشناس فارغ التحصیلان
معاونت آموزشی
خانم ابراهیمی
37
 
32219376
210
2
کارشناس فارغ التحصیلان
معاونت آموزشی
خانم قره داغی
38
 
 
215
2
 فارغ التحصیلان
معاونت آموزشی
آقای صفری
39
32211100
32283000
200
2
مسئول دبیرخانه
معاونت اجرائی
آقای نظری
40
 
32218935
206
2
مدیر فرهنگی
فرهنگی،دانشجویی
آقای نظیری
41
 
32218927
32218927
203
6
کارشناس مسئول روابط عمومی
روابط عمومی
آقای مهندس خوشه کار
42
 
3228935
221
2
کارشناس مسئول
تربیت بدنی
آقای شول
 43
 
32218935
205
2
مسئول امور دانشجویی
فرهنگی
خانم حبیبی
44
 
32218952
100-101
1
انتظامات
حراست
انتظامات
45
32283000-32218951
تلفن گویا
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما