ماموریت گرایی،ارتقاء کیفیت و کارآفرینی
لیست تلفنهای ستاد دانشگاه پیام نور استان البرز

تلفن مستقیم 4 رقمی 3564 - پیش شماره جهت تماس از خارج استان:  026

داخلی
محل خدمت
مسئولیت
نام و نام خانوادگی
ردیف
1000
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
رئیس
آقای دکتر جلالیان
1
1080
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
معاون اجرایی
آقای دکتر مصلحی
2
1047
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مشاور رئیس  و مدیر اداری
آقای دکتر حسنی
3
1002 - 1001
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر حوزه ریاست
خانم حبیبی نیا
4
1079
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مسئول دفتر معاون اجرایی
خانم مهندس خیر اندیش
5
8080 - 1055
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
آقای مهندس خوشه کار
6
1184
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مسئول خدمات و انبار
آقای میانجی
7
1086
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر  نظارت و ارزیابی
آقای دکتر صبوری
8
1086
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس  نظارت و ارزیابی
آقای  فکوری
9
1045
مابین ساختمان امام علی(ع) و دانشکده تربیت بدنی
مدیر حراست
آقای گرشاسب زاده
10
1054
مابین ساختمان امام علی(ع) و دانشکده تربیت بدنی
کارشناس حراست
آقای حسینی بهرمانی
11
 
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر  
12
1021
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مدیر آموزش
آقای مهندس  حسینی
13
1012
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس خدمات آموزشی
خانم رخشانفر
14
1018
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس حق التدریس
خانم حسینی
15
1018
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس آموزش مجازی
خانم مهندس دره شیری
16
1035
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مسئول امور امتحانات
خانم حبیبی
17
1514
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر مالی
آقای مهندس سلیمی
18
1044
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی
آقای خلجی
19
1041
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مالی دانشجویی
خانم احمدی مقدم
20
4040
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی
آقای گلستانی
21
1042
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی
خانم نوری
22
1043
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی
آقای بهمنی
23
1052
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی
آقای رحمتی
24
1513
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس مالی و امین اموال
آقای شکاری
25
 
 
مسئول
آقای دکتر جعفری
26
5050
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر پشتیبانی 
آقای حق شناس
27
1051
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس کارگزینی اداری
خانم صارمی
28
1077
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس کارگزینی اداری
خانم ولی
29
1049
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس  اداری
خانم مهندس رحیم زاده
30
1078
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس رفاهی اداری
خانم صنعتی توانا
31
 
 
 
 
32
1050
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارپرداز
آقای شجاعی زاده
33
1075
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
مدیر پژوهش
آقای دکتر محرمی
34
1079
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
کارشناس پژوهش
خانم بایرامی
35
1076
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
کارشناس پژوهش
خانم صادقی
36
2500
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
مدیر فناوری اطلاعات
آقای مهندس باقری نیا
37
6060
ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف
کارشناس  فناوری اطلاعات
آقای مهندس  زارع
38
1085
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
مدیر عمران
آقای مهندس موذن
39
1084
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
کارشناس عمران
آقای مهندس سیدی پور
40
1017
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مسئول فارغ التحصیلان
آقای بازگیر
41
1017
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
خانم گلشاهی
42
1034
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
خانم رشید
43
1034
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
خانم طباطبایی
44
1014
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
خانم قره داغی
45
1015
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
آقای صفری
46
1011
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فارغ التحصیلان
خانم ابراهیمی
47
1023
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مدیر فرهنگی ودانشجویی و ورزشی
آقای نظیری
48
6009
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مسئول تربیت بدنی
آقای دکتر شول
49
1022
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
کارشناس فرهنگی
آقای رحیمی
50
 
مجتمع امام رضا(ع) طبقه دوم
کارشناس حقوقی
آقای اسدی
51
6006
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مسئول پشتیبانی و اداری سوله های ورزشی
آقای اسدی
52
6006
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
 
دفتر بسیج کارکنان امام حسن مجتبی(ع)
 
1024
مجتمع امام جواد(ع) طبقه دوم
مسئول دبیرخانه
آقای نظری
53
 
 
انتظامات آقایان(عروجی- قریشیان بابایی)
انتظامات
54
 
 
 
تلفن گویا
55

 
 
بيشتر