مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور استان البرز:

مدیر:جناب آقای مهندس اکبر خوشه کار
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات( تجارت الکترونیک)

نشانی: کرج - رجایی شهر - بلوار موذن - بلوار شهید کمالی دهقان - دانشگاه پیام نور استان البرز - مجتمع امام علی(ع) طبقه دوم

تلفن تماس: 0263564داخلی 1055 - 02635741055
دور نگار:02635741239
پیش شماره:(026)
نشانی الکترونیک:alborz-ro@pnu.ac.ir


بيشتر